Notícies de Sant Cugat del Vallès

Una trentena d’ajuntaments governats per la CUP o en els que la CUP ha donat suport a la moció del 9N han estat requerits per l’Audiència Nacional en el marc d’una campanya de persecució que podria afectar fins a 280 municipis catalans que han aprovat fins avui la moció de suport a la declaració del Parlament del passat 9 de novembre.

Moció del Grup Municipal de la CUP-PC per la creació de la Taula pel benestar animal de Sant Cugat

Atès que a la ciutat de Sant Cugat són habituals els abandonaments de mascotes als carrers i polígons de la ciutat.

Atès que hi ha actors interessats en el benestar animal a la ciutat i fins ara no hi ha hagut un espai comú de trobada per a aquestes persones i col·lectius.

Atès que hem de seguir treballant des de l'administració de la ciutat per crear la consciència de que els animals són éssers vius i no simples mercaderies.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC PER LA CREACIÓ D’UN VIVER MUNICIPAL DE COOPERATIVES I ECONOMIA SOCIAL

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC PER DECLARAR A JOSEP LLUÍS NUÑEZ I L’EMPRESA NUÑEZ I NAVARRO NON GRATES A SANT CUGAT DEL VALLÈS

L’any 1973, en plena decadència del regim franquista però encara dins del període dictatorial, l’ajuntament de Sant Cugat va tramitar un pla per edificar l’espai de Torre Negra i urbanitzar el sector.

L’any 1976, encara en ple franquisme sociològic del qual molts i moltes encara no n’han sortit, s’aprova el Pla General Metropolità, a partir del qual es declara que el sector de Torre Negra és sol urbanitzable.

Moció del Grup Municipal CUP-PC sobre el dret de vot dels catalans i catalanes amb NIE

Atès que, actualment, quasi el 15% de la població catalana disposa de Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Atès que les persones que es troben en aquesta situació no tenen dret a sufragi

Atès que existeix població catalana que ha hagut d'emigrar a altres països per la crisi i l'especulació que es viu actualment.

Moció del Grup Municipal CUP-PC pel seguiment i traspàs de competències a Sessió Plenària de les inversions de l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastaciemiento de Aguas, SAU a Sant Cugat del Vallès

Atesa la imminent creació de la Comissió d’estudi de la Municipalització de l’Aigua.

Atès que la quantitat d’inversió prevista per aquest 2016  s’estima  en un valor orientatiu de 1.400.000 €, i preveient un nivell d’execució progressiu dóna un valor de 1.190.000 a considerar per l’any 2016

Moció del grup municipal de la CUP-PC per la realització d’un estudi sobre la precarietat laboral a Sant Cugat

ATÈS QUE la precarietat laboral és aquella situació que es caracteritza pel predomini de modalitats de contractació eventuals i temporals, mal remunerades, amb un nivell baix o inexistent de protecció legal i sovint sense mesures de control de les condicions de treball.

Moció del Grup Municipal CUP-PC per la creació d'una biblioteca pública a la Floresta i per l'adequació d'espais municipals mentre aquest projecte no sigui una realitat

9 anys després de l'inici de la crisi, les conseqüències socials i econòmiques continuen sent presents a tots els àmbits de la societat i Sant Cugat, malgrat a vegades ens vulguin fer creure que vivim en una bombolla, no en resta al marge. Cada cop més pobresa, més persones que necessiten ajuda dels serveis socials, famílies en perill de desnonament, atur, etc. La situació és realment alarmant.

MOCIÓ DE LA CUP-PC PERQUÈ SANT CUGAT S'ADHEREIXI AL PACTE SOCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓ

ATÈS QUE La corrupció és una malaltia social que afecta els fonaments de la democràcia i de l’equitat, ja que desvia l’expressió de les preferències ciutadanes perquè afavoreix uns partits en finançar-los il·legalment i desvia el diner del poble a favor de les minories que practiquen la corrupció, que l’usen per enriquir-se més o per perpetuar-se més en el poder i continuar el cercle viciós: més diners, més poder, més diners…

Pàgines