ORDENANCES FISCALS 2016: Tributació progressiva, criteris de renda, justícia social

Abans d'acabar l'any s'han d'aprovar les noves Ordenances Fiscals per el 2016 i com hem fet sempre, des de la CUP-ProcésConstituent, hem presentat un seguit d'al·legacions en defensa d'una tributació progressiva i l'aplicació de criteris de renda per una major justícia social. Us deixem aquí, doncs, les nostres propostes perquè les pugueu consultar i compartir

9 anys després de l'inici de la crisi, les conseqüències socials i econòmiques continuen sent presents a tots els àmbits de la societat i Sant Cugat, malgrat a vegades ens vulguin fer creure que vivim en una bombolla, no en resta al marge. Cada cop més pobresa, més persones que necessiten ajuda dels serveis socials, famílies en perill de desnonament, atur, etc. La situació és realment alarmant.

Una de les eines principals que tenen els ajuntaments per tal de redistribuir la riquesa són les ordenances fiscals. Des de la CUP sempre hem defensat que el principal objectiu d'aquestes ha de ser garantir els drets socials i els serveis públics per tothom.

Paradoxalment, ara que és quan més recursos es necessiten, és quan les finances municipals es troben en una situació més difícil: Descens de la recaptació d'impostos (IAE, ICIO, IBI), descens d'ingressos supramunicipals (de l'Estat i la Generalitat), cada cop es triga més a cobrar i més a pagar els proveïdors. Malgrat que el nostre ajuntament no és dels més endeutats ni de bon tros, ja som al límit legal del rati d'endeutament.

La situació és especialment delicada i és evident que necessitem augmentar els ingressos per poder afrontar la despesa social necessària, però els impostos i taxes no han de ser un impediment més per arribar a final de mes. Per tant, els impostos no han d'apujar-se ni un cèntim més per als col·lectius més desafavorits i s'ha d'abaratir el màxim l'accés als serveis per aquests.

Però discrepem quan l'equip de govern diu que no s'han d'imposar més càrregues als ciutadans, independentment de quina sigui la seva renda. Cal cercar formules per tal que les ordenances fiscals siguin el màxim de progressives possibles. Ras i curt: que aquells que més tenen i s'ho poden permetre han de pagar més.

Per tant, les propostes de la CUP parteixen de les següents premisses:

 -  Criteris de renda: progressivitat i tarifació social en impostos, taxes i preus públics.

 -  Exempcions i bonificacions pels col·lectius més vulnerables.

 - Augment de la recaptació per tal d'incrementar la despesa social i garantir els serveis públics bàsics (educació, sanitat...)

Des de la CUP, però, reiterem que cal buscar solució a l'insuficient finançament municipal i que, més enllà d'assolir unes ordenances més progressives i justes socialment, la veritable solució a les desigualtats que patim a Sant Cugat i arreu només arribarà canviant d'arrel el sistema socioeconòmic en què vivim. Redistribuir sempre és un pedaç que, a més, en la situació que ens trobem cada cop és més difícil fer-lo efectiu.

Una de les eines principals que tenen els ajuntaments per tal de redistribuir la riquesa són les ordenances fiscals. Des de la CUP sempre hem defensat que el principal objectiu d'aquestes ha de ser garantir els drets socials i els serveis públics per tothom.