Moció per al tancament dels baixos del Centre Social i Sanitari de la Floresta

La CUP-CC, juntament amb els grups municipals de ICV i ERC han presentat una moció per al tancament dels baixos del l'edifici del Centre Social i Sanitari de la Floresta i l'habilitació de l'espai per al trasllat del Casal de Joves de la Floresta

En el segon semestre de l'any 2016 es va posar en marxa el Casal de Joves de la Floresta, una petició sorgida del Consell de Barri i que va comptar des de bon començament amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat. En les reunions de treball mantingudes entre les veïnes i veïns, les tècniques de l'Ajuntament i els responsables polítics del consistori, els primers van posar sobre la taula la petició que el Casal de Joves s'ubiqués en l'edifici del Centre Social i Sanitari, concretament en l'espai obert que hi ha sota de l'ala on és el CAP de la Floresta.

La proposta d'Espai Jove de la Floresta és la recuperació d'un espai que teníem al barri i que donava sortides d'un oci constructiu a unes edats complicades com són els adolescents i joves. La Floresta és un barri perifèric, i veu la necessitat de vehicular tot aquest jovent que queda fora del centre de ciutat a alternatives on se'ls vinculi al veïnat, a pensar i a fer activitats que els estimulin i motivin.

La ubicació d'aquest tipus d'equipament en aquest espai obert al parc ofereix la possibilitat de consolidar el parc com a zona d'activitats infantils i juvenils. La seva distància de zones habitades fa que sigui un espai òptim per activitats a l'aire lliure, com ja s'està fent en el marc de la festa major, però que té potencial també per activitats com ara l'assaigs musical, etc.

El projecte de tancament i habilitació del Casal de Joves en aquest indret va ser presentat als pressupostos participatius de Sant Cugat de l'any 2016 amb el següent descriptor:

Es condicionarà una part de la planta soterrani de l’actual Centre Social i Sanitari. Es faran les parets, la pavimentació i l’acondicionament interior. Permetrà oferir als joves un espai de trobada en un entorn pròxim a l’estació de Ferrocarrils. La ubicació escollida també afavorirà la vinculació dels col·lectius joves i adolescents amb el teixit social i associatiu de la Floresta.

El projecte va rebre el suport de 888 vots, que tot i ser una xifra important no va ser suficient per a ser seleccionat per a la seva execució.

  1. Atès que hi ha projectes que pel seu impacte en la millora de la ciutadania del municipi precisen del compromís de l'Ajuntament més enllà de processos conjunturals de participació ciutadana.

  2. Atès que és altament impossible que projectes que afecten a un barri puguin ser votats en el conjunt del municipi malgrat l'alta participació veïnal (18% en el cas de la Floresta).

  3. Atès que la recuperació d’aquest espai millora l’oferta d’oci per als joves del municipi en general i de la Floresta en particular.

  4. Atès que l'espai que està ocupant actualment el Casal de Joves és un espai provisional compartit amb l'Agrupament Escolta de la Floresta i que redueix les possibilitats d'ús als dies laborables.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat acorda:

  1. Donar suport al tancament i habilitació dels baixos del Centre Social i Sanitari de la Floresta per ser destinat a l'espai del Casal de Joves del barri.

  2. Fer un projecte de tancament i habilitació de l'espai ubicats als baixos de l'edifici.

  3. Estudiar els costos i cercar vies de finançament a través de possibles romanents de l'any 2016 per a poder executar l'obra l'any 2017. En cas de no ser possible incorporar-ho al pressupost del 2018.

  4. Demanar al Consell de Barri de la Floresta que destini una part del pressupost de lliure disposició de l'any 2017 al finançament d'aquest projecte.

  5. Informar de l'acord al Consell de Barri de la Floresta.

Moció conjunta d'ERC-MES, IC-EUA i CUP-PC per al tancament dels baixos del l'edifici del Centre Social i Sanitari de la Floresta i l'habilitació de l'espai per al trasllat del Casal de Joves de la Floresta