LA CUP-PC DEMANARÀ AL PLE MUNICIPAL DECLARAR A JOSEP LLUÍS NÚÑEZ I LA SEVA EMPRESA NON GRATES A SANT CUGAT

Tornen a saltar les alarmes i Torre Negra (Collserola) torna a estar amenaçada. El Tribunal Suprem ha decidit donar la raó a Josep Lluís Nuñez i la seva constructora Nuñez i Navarro i obren la porta, una altra vegada, a la possibilitat de construir habitatges en aquest espai d'alt valor ecològic per la nostra ciutat. Deixar aquesta zona fora del Parc Natural de Collserola ha estat la resolució del Tribunal Suprem, fet que obre la possibilitat de declarar aquest espai com a zona urbanitzable. És per això que al Ple municipal de març entrarem aquesta moció, com ja vam fer a l'anterior lesgislatura, on demanem que es declarin persones non grates a la nostra ciutat, l'empresa Nuñez i Navarro i al mateix Josep Lluís Nuñez. També demanem un compromís ferm de l'Ajuntament per salvar, d'una vegada per totes, aquest espai de valor incalculable per la nostra ciutat i pel Parc de Collserola.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC PER DECLARAR A JOSEP LLUÍS NUÑEZ I L’EMPRESA NUÑEZ I NAVARRO NON GRATES A SANT CUGAT DEL VALLÈS

L’any 1973, en plena decadència del regim franquista però encara dins del període dictatorial, l’ajuntament de Sant Cugat va tramitar un pla per edificar l’espai de Torre Negra i urbanitzar el sector.

L’any 1976, encara en ple franquisme sociològic del qual molts i moltes encara no n’han sortit, s’aprova el Pla General Metropolità, a partir del qual es declara que el sector de Torre Negra és sol urbanitzable.

L’any 1987 l’àmbit de Torre Negra no entra dins de l’àmbit de Protecció del Pla d’ordenació i de Protecció del Parc de Collserola.

L’any 1988, davant d’aquest darrer fet, el Grup Nuñez i Navarro adquireix terrenys a Torre Negra.

Atès que és evident que, davant de la cronologia dels fets, la intenció d’aquest grup immobiliari va ser, és i serà la de voler construir en els terrenys de Torre Negra.

Atès que estem parlant de litigis que es deriven de decisions preses en moments històrics d’allò més foscos dels quals aquest grup immobiliari se’n vol aprofitar.

Atès que des del moment que el Grup Nuñez i Navarro es va fer amb els terrenys i va anar mostrant la voluntat de construir-hi, l’Ajuntament de Sant Cugat sempre s’hi ha posicionat en contra, en menor o major mesura, ja sigui fent modificacions del PGM encaminades a intentar protegir el sector de Torre Negra com anant a judicis que quasi sempre ha guanyat o portant mocions al Ple aprovades gairebé sempre amb una forta unanimitat, com per exemple al ple de febrer del 2015.

Atès que la societat civil santcugatenca de la mà del Grup de Natura i la Plataforma per Collserola sempre a mostrat la voluntat de voler protegir l’espai, com ho demostren l’exitosa manifestació del 1994 davant de l’agressió que va patir el Pi d’en Xandri o d’altres marxes, activitats i accions que s’han fet al llarg dels anys.

Atès que entenem que es tracta d’un espai d’enorme interès ecològic que és bàsic per mantenir l’equilibri medi ambiental de la ciutat.

Atès que entenem que amb la terra no s’especula i que no ha de servir com a eina per voler acaparar riquesa.

Atès que hem de tenir molt clar, com a ciutat, que ens enfrontem a una persona que, a banda de ser el cap d’aquest grup immobiliari, ha estat condemnada de manera ferma per un frau reiteratiu a hisenda i que, per tant, no té cap tipus de legitimitat moral per donar lliçons de possible legalitat.

Atès que el Tribunal Suprem ha dictaminat que Torre Negra no forma part del Parc de Collserola

Per tot això, l’Ajuntament reunit en sessió plenària ACORDA:

PRIMER.- Declarar al senyor Josep Lluís Nuñez i Clemente, el grup empresarial Nuñez i Navarro i l’empresa JOSEL SL “non grates” a la nostra ciutat.

SEGON.- Seguir treballant amb les institucions corresponents, per incloure Torre Negra al Parc Natural de Collserola.

Hem de tenir molt clar, com a ciutat, que ens enfrontem a una persona que, a banda de ser el cap d’aquest grup immobiliari, ha estat condemnada de manera ferma per un frau reiteratiu a hisenda i que, per tant, no té cap tipus de legitimitat moral per donar lliçons de possible legalitat.