La CUP-PC demana el suport local a la lluita de la PAICAM (Plataforma d'Afectades per l’ICAM i l’INSS)

La Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 2016 amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers anys amb les retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per atorgar pensions d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat laboral en augment situa les persones malaltes sovint al llindar de l'exclusió social. 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC, A PETICIÓ DE LA PAICAM (PLATAFORMA D'AFECTADES PER L’ICAM I l’INSS), EN DEFENSA DE LES TREBALLADORES AFECTADES PER L'ICAM I EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES MÈDIQUES INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL DRET DE LES PERSONES A EMMALATIR AMB DIGNITAT

L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de Salut de la Generalitat, és l’òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es determina si una persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament al lloc de treball, si es té dret a una pensió per invalidesa, o ja s’està “apte” per reincorporar-se laboralment per una millora de la salut.

La Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 2016 amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers anys amb les retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per atorgar pensions d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat laboral en augment situa les persones malaltes sovint al llindar de l'exclusió social.

Per tot això, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, reunit en sessió plenària ACORDA

PRIMER. Exigir la transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'ICAM, i publicació del conveni que els vincula.

SEGON. Impulsar la participació ciutadana en l'elaboració d'un document sobre bona praxi de l' ICAM.

TERCER. Reclamar que s'aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves diagnòstiques.

QUART. Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb professionals de la sanitat pública.

CINQUÈ. Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS, per haver anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones. 

Exigim la transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'ICAM, i publicació del conveni que els vincula.

Reclamem que s'aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves diagnòstiques.

Volem avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb professionals de la sanitat pública.

Demanem no  anteposar criteris econòmics per sobre de la salut de les persones.