El grup municipal de la CUP-PC demana l'indult per Andrés Bódalo i el suport al SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores)

Andrés Bódalo, pare de tres fills/es i avi, es troba ara mateix empresonat injustament i fa front a una condemna de tres anys i mig de presó, en un nou intent de criminalitzar la protesta social, per l’únic delicte de defensar els seus companys i companyes i defensar els drets de milers de jornaleres d’Andalusia, 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC EN SUPORT AL “SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES” (SAT) I AL SEU MILITANT INJUSTAMENT EMPRESONAT, ANDRES BÓDALO.

Exposició de motius:

Durant aquests darrers llargs 7 anys que portem de “crisi” són moltes les persones, famílies i col·lectius que han estat castigats amb retallades de drets socials, estafats amb contractes hipotecaris, desnonats, milions de treballadores han estat expulsades del món laboral, i milers de joves han hagut d’abandonar el país per recuperar el seu projecte de vida.

Amb aquest devastador “paisatge”, comencen a sortir a la llum un gran nombre de casos de corrupció que no deixa lliure cap dels estaments i institucions de l’Estat Espanyol; aquesta és la realitat amb la que esmorzem cada matí.

Davant d’aquesta situació, ja des del mateix any 2008, diferents col·lectius i societat civil, s’organitzen per a poder frenar totes aquestes polítiques que malmeten greument el feble “estat del benestar” que els nostres més grans van aconseguir amb anys de lluita social, alhora que s’intenta posar damunt la taula la greu mancança de democràcia social i política que hi ha a l’estat espanyol.

En aquest sentit, Andrés Bódalo, regidor de l’Ajuntament de Jaén i dirigent del “Sindicato Andaluz de Trabajadores” (SAT), com centenars d’andalusos i andaluses ha estat al carrer defensant principalment el món rural a la província de Jaén i al conjunt d’Andalusia. On milers de jornaleres viuen en una greu situació de precarietat i pobresa, ja que l’accés a la terra és impossible (el 50% de la terra cultivable es troba en mans del 2% de propietaris cacics) el fet que se li suma l’explotació laboral en els “tajos”, a tot això cal afegir la quasi impossibilitat d’accedir durant molts anys de mala collita, al subsidi agrari per no poder ajuntar l’injust requisit de les peonades. Això fa que centenars de jornaleres i jornalers s’agenollin davant els patrons i alcaldes per poder aconseguir les peonades suficients per accedir a l’almoina del subsidi agrari.

L’any 2012 va ser un d’aquests anys de collita molt dolenta on el SAT va exigir la retirada del requisit de les “peonades”, i es va realitzar una campanya de mobilització. Quasi mig centenar de Jornalers/es es van tancar en la casa de la cultura de Jódar per exigir la retirada del requisit i un pla especial de feina rural. La resposta de l’Ajuntament de Jódar va ser enviar la Guàrdia civil per al seu desallotjament malgrat les reiterades peticions de reunió realitzades pels jornalers/es a l’equip de govern de Jódar. Després del desallotjament les jornaleres van anar a les portes de l’ajuntament a seguir la seva protesta i es va produir una topada pacífica, on en cap moment hi va haver cap agressió, mesos després Andrés Bódalo va ser denunciat pel PSOE de Jódar per agressió al tinent d’alcalde, un fet rotundament fals, corroborat per centenars de testimonis i pel mateix atestat de la Guàrdia Civil.

Andrés Bódalo, pare de tres fills/es i avi, es troba ara mateix empresonat injustament i fa front a una condemna de tres anys i mig de presó, en un nou intent de criminalitzar la protesta social, per l’únic delicte de defensar els seus companys i companyes i defensar els drets de milers de jornaleres d’Andalusia,

Per tot això exposat, el grup municipal de la CUP-PC proposem al Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès manifesta el seu rebuig a la condemna imposada per l’Audiència Provincial de Jaén contra el regidor Andrés Bódalo Pastrana. Per desproporcionada, injusta i plena d’anomalies jurídiques. Cal recordar que se’l condemna a 3 anys i mig de presó.

SEGON. El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès insta a l’Audiència Provincial de Jaén a no executar la sentencia n° 240 contra el regidor Andrés Bódalo Pastrana i a deixar lliure de càrrecs i en llibertat a l’esmentat regidor

TERCER. Que es notifiqui la resolució del Ple d’aquest Ajuntament a Andrés Bódalo Pastrana, al Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), a l’Ajuntament de Jódar (Jaén), al Parlament Andalús, i al Govern d’Espanya.  

Quasi mig centenar de Jornalers/es es van tancar en la casa de la cultura de Jódar per exigir la retirada del requisit i un pla especial de feina rural. La resposta de l’Ajuntament de Jódar va ser enviar la Guàrdia civil per al seu desallotjament malgrat les reiterades peticions de reunió realitzades pels jornalers/es a l’equip de govern de Jódar. Després del desallotjament les jornaleres van anar a les portes de l’ajuntament a seguir la seva protesta i es va produir una topada pacífica, on en cap moment hi va haver cap agressió, mesos després Andrés Bódalo va ser denunciat pel PSOE de Jódar per agressió al tinent d’alcalde, un fet rotundament fals, corroborat per centenars de testimonis i pel mateix atestat de la Guàrdia Civil.