Documents

Des del nostre grup sempre hem defensat que els serveis municipals, especialment aquells més essencials, han de ser gestionats públicament. Entenem que d'aquesta manera, a part de garantir-ne la universalitat d'accés, els beneficis de l'activitat poden repercutir en la totalitat de la població, alhora que es millora el control sobre les condicions laborals dels treballadors.

Pàgines