Notícies de Sant Cugat del Vallès

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC PER DECLARAR A JOSEP LLUÍS NUÑEZ I L’EMPRESA NUÑEZ I NAVARRO NON GRATES A SANT CUGAT DEL VALLÈS

L’any 1973, en plena decadència del regim franquista però encara dins del període dictatorial, l’ajuntament de Sant Cugat va tramitar un pla per edificar l’espai de Torre Negra i urbanitzar el sector.

L’any 1976, encara en ple franquisme sociològic del qual molts i moltes encara no n’han sortit, s’aprova el Pla General Metropolità, a partir del qual es declara que el sector de Torre Negra és sol urbanitzable.

Moció del Grup Municipal CUP-PC sobre el dret de vot dels catalans i catalanes amb NIE

Atès que, actualment, quasi el 15% de la població catalana disposa de Número d'Identitat d'Estranger (NIE)

Atès que les persones que es troben en aquesta situació no tenen dret a sufragi

Atès que existeix població catalana que ha hagut d'emigrar a altres països per la crisi i l'especulació que es viu actualment.

Moció del Grup Municipal CUP-PC pel seguiment i traspàs de competències a Sessió Plenària de les inversions de l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastaciemiento de Aguas, SAU a Sant Cugat del Vallès

Atesa la imminent creació de la Comissió d’estudi de la Municipalització de l’Aigua.

Atès que la quantitat d’inversió prevista per aquest 2016  s’estima  en un valor orientatiu de 1.400.000 €, i preveient un nivell d’execució progressiu dóna un valor de 1.190.000 a considerar per l’any 2016

Moció del grup municipal de la CUP-PC per la realització d’un estudi sobre la precarietat laboral a Sant Cugat

ATÈS QUE la precarietat laboral és aquella situació que es caracteritza pel predomini de modalitats de contractació eventuals i temporals, mal remunerades, amb un nivell baix o inexistent de protecció legal i sovint sense mesures de control de les condicions de treball.

Moció del Grup Municipal CUP-PC per la creació d'una biblioteca pública a la Floresta i per l'adequació d'espais municipals mentre aquest projecte no sigui una realitat

9 anys després de l'inici de la crisi, les conseqüències socials i econòmiques continuen sent presents a tots els àmbits de la societat i Sant Cugat, malgrat a vegades ens vulguin fer creure que vivim en una bombolla, no en resta al marge. Cada cop més pobresa, més persones que necessiten ajuda dels serveis socials, famílies en perill de desnonament, atur, etc. La situació és realment alarmant.

MOCIÓ DE LA CUP-PC PERQUÈ SANT CUGAT S'ADHEREIXI AL PACTE SOCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓ

ATÈS QUE La corrupció és una malaltia social que afecta els fonaments de la democràcia i de l’equitat, ja que desvia l’expressió de les preferències ciutadanes perquè afavoreix uns partits en finançar-los il·legalment i desvia el diner del poble a favor de les minories que practiquen la corrupció, que l’usen per enriquir-se més o per perpetuar-se més en el poder i continuar el cercle viciós: més diners, més poder, més diners…

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PA PER L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

1. Atès que en aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.

La Cultura és un dels elements principals a l'hora de bastir un model de societat integradora,  solidària i dinàmica. Entenem que la cultura ha de ser per a la ciutadania un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna.  La cultura és per tant, una eina d'aprofundiment democràtic i de vertebració social.

L'Ajuntament pot i ha de tenir un paper clau en revitalització cultural i associatiu  tot i que no l’ha ni de suplir ni de dirigir.

La CUP valorem positivament l’assignació de la presidència del Consell de Barri de la Floresta a la CUP-PC tenint en compte que ha estat la força més votada al barri. Els veïns i els veïnes de la Floresta van apostar per una manera diferent de funcionar del Consell de barri i entenem que amb aquest nomenament s’obre una nova etapa que ha de comportar canvis importants per tal que el consells de barri arribin a ser veritables espais de participació, de debat i de decisió de veïnes i veïns.

Pàgines