Moció dels grups municipals de la CUP-PC i ICV-EUiA per la millora de l'accessibilitat a l'Estació dels FGC de la Floresta

L’Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de la Floresta connecta l’andana direcció Sant Cugat amb la Plaça Josep Playà amb un ascensor que salva el desnivell existent entre l’andana i l’esmentada plaça. Tanmateix, l’andana direcció Barcelona comunica l’estació amb la Plaça Josep Playa amb una escala, cosa que representa un obstacle important per l’accessibilitat de les persones que volen fer aquest recorregut.

L’Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de la Floresta connecta l’andana direcció Sant Cugat amb la Plaça Josep Playà amb un ascensor que salva el desnivell existent entre l’andana i l’esmentada plaça. Tanmateix, l’andana direcció Barcelona comunica l’estació amb la Plaça Josep Playa amb una escala, cosa que representa un obstacle important per l’accessibilitat de les persones que volen fer aquest recorregut.

Val a dir que a la Plaça Josep Playà s’ubica l’estació d’autobusos urbans de la línies L3 i L4. És per tant un accés rellevant per a les persones que arriben a l’Estació i han de moure’s a d’altres indrets del barri i a les Planes amb transport públic. En aquest sentit la Llei 3/2014 recull de manera molt explícita els conceptes relacionats amb l’accessibilitat i de manera concreta parla dels itineraris de vianants com a espais a tenir en compte.

Paradoxalment en el mapa de les estacions dels FGC l’Estació de la Floresta apareix com un espai dotat de recursos per a l’accessibilitat. Concretament fa referència a l’existència d’ascensors i de solucions per a la gent que requerix moure’s en cadira de rodes. Òbviament això no correspon ben bé a la realitat.

El Col·lectiu de la Gent Gran de la Floresta i diverses entitats veïnals del barri han fet arribar a l’Ajuntament i al Consell de Barri de la Floresta la petició que se solucioni aquesta anomalia que representa el fet que existeixi un ascensor en una andana i en l’altra no estigui ni tan sols previst.

Entenem que totes les estacions dels FGC haurien de disposar d’accessos que siguin realment accessibles per a totes les persones, tinguin les capacitats que tinguin, i consegüentment les persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats per moure’s haurien de poder accedir i sortir de les estacions en les mateixes condicions que qualsevol altra persona.

●      Atès que hi ha una petició expressa del veïnat de la Floresta respecte a resoldre aquest problema d’accessibilitat.

●      Atès que la resposta que a hores d’ara ha donat l’empresa dels FGC respecte a la petició d’instal·lació d’un ascensor no ha estat positiva ja que ha consistit en proposar la cessió d’una part de terreny per a què l’Ajuntament instal·li l’ascensor.

●      Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat està representat en el Consell d’Administració dels FGC en la persona del Tinent d’Alcalde d’Urbanisme.

●      Atès que des dels diferents òrgans de l’Ajuntament s’ha de vetllar per la millora de les condicions de totes les ciutadanes i ciutadants, especialment aquelles que requereixien d’un alt grau de protecció per part de l’administració.

●      Atès que el mapa dels FGC no respon a la realitat pel que fa a l’acondicionament real de l’Estació de la Floresta pel que fa a l’accessibilitat des de l’andana direcció Barcelona.

Acordem:

1.    Informar a l’empresa FGC de l’error del mapa de les estacions que pot fer creure a les persones amb mobilitat reduïda que l’accessibilitat està garantida per les dues andanes quan en realitat només ho està per una.

2.    Tornar a demanar l’empresa FGC la instal·lació de l’ascensor en l’andana direcció Barcelona i si l’empresa no es vol fer càrrec que s’estudiïn possibles vies de pressió i es faci una queixa oficial als òrgans directius.

3.    Prendre, subsidiàriament, la determinació com Ajuntament de tirar endavant el projecte amb recursos propis per tal que les persones usuàries no siguin privades de la millora de l’accessibilitat.

4.    Comunicar l’aprovació de la moció a l’Empresa FGC, al Col·lectiu de la Gent Gran de la Floresta i a la presidència del Consell de Barri de la Floresta.

Itinerari de vianants: l’espai de pas que permet un recorregut continu, sia en el territori, en què relaciona els diferents espais entre si i amb les edificacions i els mitjans de transport de l’entorn i els que permeten d’accedir-hi, sia en les edificacions, en què relaciona els diferents espais d’un edifici entre si i amb els diferents accessos, sia en el transport, en què relaciona els diferents espais de les infraestructures de transport entre si i amb els diferents accessos i en què permet l’embarcament als mitjans de transport i l’accés a les zones habilitades.