La CUP Sant Cugat critica l'evolució de l'actual Pacte per la Nit

Després que el consistori suspengués unilateralment el Pacte per la Nit aprovat amb el consens de tots els agents implicats en la negociació d’aquest, i amb la represa de les negociacions, des de la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Cugat, ens veiem obligats a fer-ne la següent valoració:

Després que el consistori suspengués unilateralment el Pacte per la Nit aprovat amb el consens de tots els agents implicats en la negociació d’aquest, i amb la represa de les negociacions, des de la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Cugat, ens veiem obligats a fer-ne la següent valoració:

Cal recordar que en l’elaboració del primer Pacte per la Nit es van realitzar dotzenes de reunions dels tres grups de treball, dirigides i preparades per l’equip tècnic, amb una voluntat de treball i d’entesa entre els diversos membres que en formaven part.

En aquesta segona edició del Pacte per la Nit ens trobem que fa 6 setmanes es van iniciar els tres grups de treball: Activitats al carrer; Restauració: bars i terrasses; i Oci nocturn; realitzant-se des de llavors una única reunió de cadascuna i sense tenir a dia d’avui una data per a la propera. Aquestes reunions no estaven preparades, l’equip tècnic no hi tenia un paper dinamitzador o directament ni hi havia tècnics que dirigissin les trobades. Cal dir que en aquestes reunions no s’ha avançat en absolutament cap aspecte i ni tan sols s’ha facilitat la documentació en referència a aquestes reunions quan s’ha demanat reiteradament.

Lluny de cercar un consens entre els diversos agents de la ciutat, en les darreres setmanes hi ha hagut un important increment de les traves en els actes organitzats per les diverses entitats de Sant Cugat.

Per això des de la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Cugat i a la vista dels esdeveniments, declarem que des del govern  de CDC:

  • No existeix una voluntat real que les reunions del Pacte per la nit esdevinguin un espai de treball que vagin més enllà d’una auditoria pública.
  • Hi ha una manca de preparació de les reunions dels grups de treball del Pacte per la Nit
  • Existeix una manca de transparència o desídia amb la documentació requerida.

Finalment, cal afegir que la Candidatura d’Unitat Popular de Sant Cugat mostra i mostrarà una actitud favorable i constructiva en tots els espais de participació ciutadana real que existeixin a la ciutat. 

No existeix una voluntat real que les reunions del Pacte per la nit esdevinguin un espai de treball que vagin més enllà d’una auditoria pública.

Hi ha una manca de preparació de les reunions dels grups de treball del Pacte per la Nit

Existeix una manca de transparència o desídia amb la documentació requerida.