La CUP-PC DEMANARÀ A L'AJUNTAMENT L'ELABORACIÓ D'UN ESTUDI SOBRE LA PRECARIETAT LABORAL A LA CIUTAT

Fa ja força mesos que, de manera periòdica, llegim als mitjans locals notícies positives sobre les xifres d'ocupació a la ciutat. Cada cop que apareix una noticia que parla de 'rècord històric' o 'xifra sense precedents' pensem que ja hem tocat sostre, però no, perquè al cap d'un temps tornarem a llegir una noticia expressada en termes similars. Fet que ens pot dur a plantejar la hipòtesi plausible que la notícia és sempre la mateixa i l'únic que canvia són les dades. Per posar números, a dia d'avui a Sant Cugat tenim 59.000 llocs de treball i un 8,8% d'atur, xifra-rècord-històric-sense-precedents molt allunyada de la mitjana catalana, 15,19%.

Moció del grup municipal de la CUP-PC per la realització d’un estudi sobre la precarietat laboral a Sant Cugat

ATÈS QUE la precarietat laboral és aquella situació que es caracteritza pel predomini de modalitats de contractació eventuals i temporals, mal remunerades, amb un nivell baix o inexistent de protecció legal i sovint sense mesures de control de les condicions de treball.

ATÈS QUE en les últimes dècades, la precarietat laboral ha deixat de ser un fenomen focalitzat en els sectors amb menys recursos de la població i amb menys formació reglada, sinó que s’ha estès a tota la societat. Més enllà del fet que una ocupació precària dificulta un projecte de vida digna, la precarietat en la ocupació és un determinant social de la salut i de la qualitat de vida dels i les treballadores.

ATÈS QUE a Sant Cugat, les dades d’ocupació són notablement millors que les catalanes. Mentre a la ciutat les darreres xifres parlen d’un 8,8% d’atur, la mitjana catalana s’enfila fins el 15.19%. Tanmateix, aquestes dades no reflecteixen el fet que la taxa de cobertura d’atur (percentatge de persones en situació d’atur que reben prestació econòmica) ha disminuït de manera significativa els darrers anys. De fet, a Sant Cugat el nombre de persones que no reben cap prestació s’ha duplicat els últims anys fins arribar al 40% dels aturats.

ATÈS QUE, més enllà de les dades d’ocupació, ens trobem amb el fenomen de les noves precarietats o “pobresa laboral”, situacions que pateixen persones que tenen feina i que, malgrat no sortir a les llistes d’aturats, tenen greus problemes per assegurar-se la subsistència o una vida digna. Aquestes situacions s’han vist agreujades especialment des de la reforma laboral de 2012, que hauria propiciat un descens de l’atur al preu de fer créixer de manera important aquestes “noves precarietats”

ATÈS QUE aquestes noves precarietats afecten especialment els joves, i Sant Cugat és una ciutat amb un percentatge elevat de població jove. Per ser concrets, el grup més afectat és del de les dones joves immigrants de classe baixa, fragment en el qual els índexs de precarietat arriben al 90% .

ATÈS QUE la precarietat laboral també afecta especialment el sector serveis, i l’activitat econòmica de Sant Cugat es mou eminentment en aquest sector.

ATÈS QUE a Sant Cugat, dels nous contractes laborals que es fan, el contracte temporal és majoritari, i tan sols 1 cada 10 són indefinits.

És per això que des de la CUP-PC demanem al Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents acords:

PRIMER - L’elaboració d’un estudi sobre les condicions laborals a la nostra ciutat, amb l’objectiu d’identificar les principals problemàtiques i emprendre les mesures necessàries en el pla de les polítiques públiques depenents de l’Ajuntament.

 

 

 

 

Demanem l’elaboració d’un estudi sobre les condicions laborals a la nostra ciutat, amb l’objectiu d’identificar les principals problemàtiques i emprendre les mesures necessàries en el pla de les polítiques públiques depenents de l’Ajuntament.