La CUP-PC demanarà al consistori suport a les 27 persones imputades a la UAB en defensa d'una universitat pública, catalana i de qualitat

Moció del grup municipal CUP-PC en suport a les 27 persones imputades de la UAB, pel dret de manifestació i per la defensa d'una universitat pública per a tothom

 

El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la Universitat amb l'objectiu de què s’apliquessin unes mocions aprovades democràticament pel Claustre de la Comunitat Universitària, el major òrgan decisori de la Universitat. Aquestes mocions demanaven, entre d’altres coses, que la UAB desobeís la pujada de taxes universitàries del 66% acordada pel govern de la Generalitat i que s’establissin títols especials de transport públic pels estudiants de la UAB (T-UAB). Val a dir que La pujada de taxes ha representat que el cost de les carreres universitàries a Catalunya siguin les més elevades de l'estat, i el nombre d'estudiants en risc d'abandó dels estudis per raons econòmiques s'hagi incrementat enormement.

 

Tot i això, malgrat que l’òrgan més representatiu de la comunitat universitària hagués aprovar les mocions apuntades l’equip de govern, encapçalat pel Sr. Ferran Sancho, no va voler implementar aquestes mesures.

 

Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l'equip de govern de la universitat una sortida al conflicte, atenent que no es produïa cap tipus de resultat i que des de l'equip de govern no es fes cap intent de resolució dialogada, es va abandonar la tancada. Posteriorment a la tancada algunes de les persones que hi van participar i també algunes que només hi van mostrar suport públic, van ser denunciades judicialment i posteriorment imputades: 25 estudiants, un treballador del Personal d’Administració i Serveis i un treballador del Personal Docent i Investigador.

 

Aquestes 27 persones han rebut una petició del Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes d'entre 11 i 14 anys de presó i demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€. Aquest sumari judicial ha estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, concretament per l’anterior equip de govern d'aquesta universitat, encapçalats per l'ex-vicerectora d’Estudiants, Sílvia Carrasco, militant d’ICV a Sabadell, que va confeccionar i fer arribar al cos de Mossos d'Esquadra una llista amb les persones que segons ella havien participat a la tancada. Fins a tal punt va arribar l’obsessió autoritària d'aquell equip de govern que es va encarregar la direcció lletrada de l’acusació particular a l’advocat Cristóbal Martell, un dels advocats més cars de Barcelona, representant entre d'altres de Messi, Pujol i Nuñez en els seus contenciosos judicials.

 

Davant d'aquests fets el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès vol manifestar:

 

1- Que l'educació pública, gratuïta i de qualitat s'ha de defensar davant dels intents d'elitització i de privatització.

2- Que el dret a la protesta amb accions simbòliques com l'ocupació d'espais en cap cas pot ser respost per part d'una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de presó.

3- Que, en cap cas, una Administració Pública, com la Universitat Autònoma de Barcelona pot perseguir i reprimir judicialment la protesta social.

4- Que l’actuació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i el Ministeri Fiscal en relació a aquestes 27 persones ha estat del tot desproporcionada ja que l'ocupació simbòlica d’un espai públic no pot comportar, de cap de les maneres una pena de presó, encara menys amb penes de més d'11 anys de presó.

5- Que l’exercici del dret a manifestar-se a favor d’una educació pública i de qualitat no pot constituir un delicte i, per tant, que cap persona hauria de ser condemnada per participar en la defensa dels Drets Col·lectius.

6- Que per aquests motius no s'ha de donar continuïtat al procés judicial.

 

Per tot l'exposat anteriorment, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat ACORDA:

 

PRIMER. Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos i consegüentment, instar el Govern de la Generalitat a retirar l'increment dels preus de les taxes universitàries.

 

SEGON. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i a expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, els seus familiars i amics.

 

TERCER. Instar la lliure absolució de les 27 persones imputades pels fets apuntats.

 

QUART. Sol·licitar al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra aquests membres de la comunitat universitària, al no ser admissible en una societat democràtica que es penalitzi la protesta, la dissidència, i menys encara que se sol·liciti presó per exercir Drets Fonamentals.

 

CINQUÈ. Que es trametin aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya, a l'Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona i a l'Organització Antirepressiva de l'Esquerra Independentista Alerta Solidària.

Les polítiques privatitzadores (la pujada de taxes del 66% i la reforma del 3+2) estan convertint l’educació pública en un privilegi. Molts dels nostres companys han hagut d’abandonar els estudis per raons econòmiques i aquesta situació seguirà donant­se fins que el moviment estudiantil no li posi fi.