El grup municipal de la CUP-PC demanarà a l'Ajuntament la prohibició de les Pistoles Taser

Des del grup municipal de la CUP-PC mostrem la nostra preocupació davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre la possibilitat d'incorporar l'ús de les pistoles elèctriques “Taser” per part d'algunes unitats de Mossos d'Esquadra. També és conegut que diverses policies locals d'arreu de l'Estat Espanyol compten amb aquest tipus d'armes. En concret, a Catalunya entre 30 i 50 cossos de policia local en disposen. 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC PER LA PROHIBICIÓ DE LES PISTOLES ELÈCTRIQUES “TASER”

Des del grup municipal de la CUP-PC mostrem la nostra preocupació davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre la possibilitat d'incorporar l'ús de les pistoles elèctriques “Taser” per part d'algunes unitats de Mossos d'Esquadra. També és conegut que diverses policies locals d'arreu de l'Estat Espanyol compten amb aquest tipus d'armes. En concret, a Catalunya entre 30 i 50 cossos de policia local en disposen.

Les pistoles Taser són armes paralitzants que descarreguen electricitat sobre la persona per a immobilitzar-la momentàniament. Des de l'any 2000 s’està generalitzant el seu ús als cossos policials de molts països, tant de la policia d’ordre públic com dels funcionaris encarregats de la custòdia de persones privades de llibertat així com per efectius militars. Malgrat que se les cataloga com a armes no letals, Amnistia Internacional recull en el seu informe de l'any 20071 la mort de 269 persones als Estats Units, de juny del 2001 a juny del 2007, i de 15 persones al Canadà, entre mitjans del 2003 i juny del 2007, després d'haver rebut descàrregues d'aquestes armes.

A més dels possibles efectes letals, també s’ha detectat que la gran facilitat en el maneig de l’arma i la manca de rastres corporals després del seu ús, la converteixen en una eina susceptible de ser usada per a cometre maltractaments. És per això que el Comitè Contra la Tortura de Nacions Unides (CAT) s'ha pronunciat en diverses ocasions en contra de les l'ús d'aquestes armes. En referència a l'Estat Espanyol, en el seu informe de novembre de 2009, després de constatar l'ús d'armes elèctriques “Taser” per part de les policies locals, recomanava a l'Estat l'abandó de la seva utilització atès que els seus efectes en l'estat físic i mental de les persones contra les que es farien servir podrien conculcar els articles 2 i 16 de la Convenció Contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.

A Sant Cugat, des de la policia local, s'ha manifestat la voluntat d'incorporar aquest tipus d'armament en un futur. Concretament parlen d'un equip de protecció individual que inclogui elements de seguretat com les pistoles taser o elements antitrauma com el collarí per evitar talls al coll.

És per tot això que l'Ajuntament de Sant Cugat, reunit en sessió plenària, ACORDA: 

PRIMER. La prohibició d'incorporar i utilitzar pistoles elèctriques “Taser” per part de tots els cossos policials, així com altres funcionaris encarregats de la custòdia de persones privades de llibertat.

SEGON. El compromís de l'Ajuntament de Sant Cugat de no comprar mai material d'aquestes característiques i treballar per la seva prohibició.

SEGON. La demanda a la Generalitat de Catalunya de la retirada immediata d'aquestes armes per part d'aquells cossos policials que en l'actualitat les tinguin incorporades en les seves dotacions armamentístiques. 


A Sant Cugat, des de la policia local, s'ha manifestat la voluntat d'incorporar aquest tipus d'armament en un futur. Concretament parlen d'un equip de protecció individual que inclogui elements de seguretat com les pistoles taser o elements antitrauma com el collarí per evitar talls al coll.